• دانلود اپلیکیشن

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مرکز رادیوتراپی مهرانه بازدید می کند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مرکز رادیوتراپی مهرانه بازدید می کند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مرکز رادیوتراپی مهرانه بازدید می کند

رسول احدی، مسول روابط عمومی مهرانه گفت: سیدرضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه 5 مرداد ماه 96 به منظور مشاهده موزه خیرات 100 هزار خیر زنجانی در کلینیک رادیوتراپی انجمن خیریه مهرانه واقع در جاده گاوازنگ حضور می یابد.

"روابط عمومی انجمن خیریه مهرانه"
آخرین اخبار
"آخرین دلنوشته زنده یاد الناز نبیی"
"آخرین دلنوشته زنده یاد الناز نبیی"
1398/10/26
اصلاحیه جدول مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
اصلاحیه جدول مسابقات ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
1398/10/26
نتیجه مسابقات فوتسال جام " مهرانه"روز سه شنبه ٢٤دی٩٨
نتیجه مسابقات فوتسال جام " مهرانه"روز سه شنبه ٢٤دی٩٨
1398/10/25
نتایج مسابقات برگزار شده نتایج مسابقات برگزار شده گروه شرکت ها و نیروى نظامى و انتظامى
نتایج مسابقات برگزار شده نتایج مسابقات برگزار شده گروه شرکت ها و نیروى نظامى و انتظامى
1398/10/23
نتایج مسابقات برگزار شده روز شنبه ٩٨,١٠,٢١در ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
نتایج مسابقات برگزار شده روز شنبه ٩٨,١٠,٢١در ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
1398/10/22
اطلاعیه در مورد محل برگزاری مسابقات فوتسال روز شنبه
به اطلاع همشهریان ارجمند می‌رساند محل برگزاری مسابقات فوتسال روز شنبه به سالن مادران کودکان تغییر یافته است
1398/10/21
نتایج مسابقات برگزار شده روز پنج شنبه ٩٨,١٠,١٩در ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
نتایج مسابقات برگزار شده روز پنج شنبه ٩٨,١٠,١٩در ششمین دوره جام فوتسال مهرانه
1398/10/21