97
  • دانلود اپلیکیشن
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

با رای شورای مشورتی اعضای هیئت اجرایی دفتر مهرانه در هیدج متشکل از 7 عضو اصلی، 2 عضو علی البدل و 2 بازرس اعم از اصلی و علی البدل انتخاب شدند.

اعضای هیئت اجرایی دفتر مهرانه در هیدج انتخاب شدند با رای شورای مشورتی اعضای هیئت اجرایی دفتر مهرانه در هیدج متشکل از 7 عضو اصلی، 2 عضو علی البدل و 2 بازرس اعم از اصلی و علی البدل انتخاب شدند.

اعضای هیئت اجرایی دفتر مهرانه در هیدج انتخاب شدند

با رای شورای مشورتی اعضای هیئت اجرایی دفتر مهرانه در هیدج متشکل از 7 عضو اصلی، 2 عضو علی البدل و 2 بازرس اعم از اصلی و علی البدل انتخاب شدند.

بر این اساس تقی بهرامی به عنوان رئیس هیئت اجرایی، سجاد صالحی به عنوان مدیر اجرایی، دکتر سعید مرسلی به عنوان نائب رئیس هیئت اجرائی، علی صالحی به عنوان خزانه‌دار در دفتر مهرانه در هیدج اعلام شدند.

حسین عربلو، علیرضا اکبرلو و سید قدرت‌اله کاظمی نیز به عنوان اعضای اصلی در هیئت اجرائی دفتر مهرانه در هیدج فعالیت خواهند کرد.

همچنین عوض هادیلو به عنوان بازرس اصلی و محمدتقی هادیلو بازرس علی البدل از سوی شورای مشورتی انتخاب شدند.

از این پس مجتبی مرسلی و مهدی مهاجری به عنوان اعضای علی البدل در هیئت اجرائی مهرانه در هیدج مسئول ارائه خدمات خداپسندانه به بیماران تحت پوشش و خانواده‌های آنان می‌شوند.

اعضای هیئت اجرایی توسط مجمع شورای مشورتی شهر یا شهرستان و از طریق انتخابات با اکثریت آراء انتخاب می‌شوند و مدت مسئولیت اعضای این هیئت 2 سال می‌باشد.

تشکیل جلسات مرتب جهت بررسی مسائل دفتر منطقه، بررسی و تصویب موضوعات مطروحه و پیشنهادات کارگروه‌ها در چارچوب اساسنامه انجمن، نظارت بر حسن اجرای فعالیت کارگروه‌ها، حضور و عضویت یک نفر از اعضای هیئت اجرایی در کارگروه 6 گانه از جمله اختیارات هیئت اجرایی است.

"روابط عمومی انجمن خیریه مهرانه"
نظر شما چیست
آخرین اخبار
مهرانه در کنار ارائه خدمات دارو و درمان به بیماران، از فرزندان دانش آموز و دانشجوی آنان نیز حمایت تحصیلی می کند
مسئول کمیته منابع انسانی مهرانه در مراسم معارفه داوطلبان زنجانی؛ مهرانه در کنار ارائه خدمات دارو و درمان به بیماران، از فرزندان دانش آموز و دانشجوی آنان نیز حمایت تحصیلی می کند
1397/10/27
لزوم همفکری منسجم جهت برپایی همایش سراسری دفاتر 14 گانه سوم اسفند 97 مهرانه در زنجان
مدیرعامل مهرانه در جمع مسئولین و کمیته ها و واحدهای مستقل تاکید کرد؛ لزوم همفکری منسجم جهت برپایی همایش سراسری دفاتر 14 گانه سوم اسفند 97 مهرانه در زنجان
1397/10/27