• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

چهارمین دوره مسابقات فوتسال جام مهرانه

چهارمین دوره مسابقات فوتسال جام مهرانه

آئین نامه چهارمین دوره  مسابقات فوتسال جام (مهرانه ) 

اهداف                           

1 - برگزاری مسابقات فوتسال جام مهرانه به مناسبت هفته سرطان طبق تقویم  ورزشی مهرانه.

2- توسعه و ترویج ورزش وبیان تاثیر آن در امر پیشگیری از سرطان.

3- تلاش جهت افزایش آگاهی در زمینه راههای پیشگیری از سرطان در بین اذهان عمومی با ترغیب به ورزش.

4- ترویج نشاط ، سلامتی و امید با ورزش برای نیل به جامعه بدون سرطان.

5- تلاش برای افزایش حمایت بیشتر مسئولین جهت فراهم نمودن امکانات ورزشی مناسب در سطح جامعه با هدف پیشگیری از سرطان.

6- تلاش با هدف حمایت از بیماران  مبتلا به سرطان  وانجام اقدامات پیشگیرانه با تمرکز برانجام ورزش.

7 - تلاش در راستای رقابت های سالم سازنده وماندگارو گسترش فرهنگ مهرانه.

8 - تلاش با مهرانه برای افزایش حمایت مادی و معنوی مردم و مسئولین در گسترش فرهنگ ورزش.

9- تلاش در راستای ایجاد جو دوستانه ویک دلی وتوجه به همراهی با بیماران.


ماده یک ) شرایط ادارات و ارگان ها و بانک ها و نهاد ها و شرکت های دولتی و پیشکسوتان :

1-1)        کلیه ادارات می توانند با معرفی نامه کارگزینی از کارمندان شاغل در زنجان  و ادارات تحت پوشش خود در سطح استان زنجان استفاده نمایند. بدیهی است در صورت تخلف و اعتراض ، مسئولیت به عهده سرپرست بوده وبرابر آئین نامه انظباطی فدراسیون فوتبال عمل خواهد شد.

تبصره) معرفی نامه باید ممهور به مهر کار گزینی و امضاء بالاترین مقام مسئول  آن اداره باشد.

2-1)  کارمندان شرکت کننده در مسابقات ادارات می بایست حداقل 6 ماه سابقه خدمت به صورت استخدام رسمی یا پیمانی بوده و از تاریخ 95/3/1 کارمند سازمان مربوطه می باشد.

3-1)  کارمندان قراردادی، شرکتی ویا پروژه ای با 6 ماه سابقه، در صورتیکه بیمه آنها از ابتدای مورخه 94/3/1 واریز شده باشد حق شرکت در مسابقات را دارند.در این صورت ارائه اصل بیمه نامه با مهر تامین اجتماعی ضروریست.

4-1)  سربازان ودانشجویان حق شرکت در مسابقات ادارات را ندارند.

5-1) شرکتهای دولتی می تواننددر مسابقات ادارات شرکت نمایند. در اینصورت ارائه مدرک مستند ومستددل مبنی بر دولتی بودن باید ارائه شود.

تبصره ) بازیکنان تیم پیشکسوتان می بایست حداقل 40 سال داشته باشند ( متولدین سال 55/1/1 به پایین)


ماده 2)  شرایط عمومی مسابقات:

1-2)        سرپرستان  و مربیان حق بازی  در مسابقات را ندارند.

2-2) حضور سرپرست و مربی ویا یکی از آنها در کنار تیم الزامی است در غیر این صورت اجازه بازی داده نخواهد شد.

3-3)  سرپرستانی که به هر دلیل نمی توانند در مراسم قرعه کشی شرکت نمایند می توانند با ارائه وکالت بامهر وامضاء اداره به شخص دیگر در مسابقات شرکت نمایند.

4-3) کلیه ادارات می توانند با تعداد بیشتر از یک تیم در مسابقات شرکت نمایند.

5-3) در صورت اعتراض سرپرستان موظفند اعتراض خود را به صورت مستند، مستدل تا پایان همان شب کتبا با ضمیمه مبلغ 1/000/000 ریال وبه ازای هر مورد 300/000 ریال را به کمیته مسابقات ارائه نماید.

تبصره) مهلت برای ارائه مدارک تیم مورد اعتراض جهت بررسی و رسیدگی 24 ساعت اداری   می باشد.

6-3) کلیه مسابقات براساس آخرین قوانین اجرائی ، اداری و انظباطی فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد.

7-3)  تعداد بازیکنان هر تیم 12 بازیکن ، 1 مربی ، 1 سرپرست و1 تدارکات می باشد.

8-3)  زمان بازی دو ست 20دقیقه ای می باشد.


ماده 3)  مدارک:

1-3)         تکمیل وتحویل فرم اسامی بازیکنان با مهر و امضاء اداره متبوع بدون قلم خوردگی باذکر شماره بازیکن (12 بازیکن ، 1 سرپرست، 1مربی ، 1 تدارکات).

2-3) دو قطعه عکس جدید 4*3 برای صدور کارت وآلبوم

تبصره)  افرادی که فاقد کارت شرکت در مسابقات باشند ویا کارت خود را به همراه نداشته باشند (اعم از بازیکن، سرپرست، مربی، تدارکات) اجازه حضور در کنار تیم را نخواهد داشت.

3-3)  ارائه کارت بیمه ورزشی:

تبصره ) چنانچه بازیکنی دارای کارت بیمه ورزشی در هر رشته ورزشی سال 1395 باشد نیازی به صدور کارت بیمه مجدد نمی باشد.

4-3) اصل فیش واریزی به مبلغ 4/000/000 ریال به  حساب  شماره 1122  نزد بانک تجارت یا به حساب شماره  440300812  نزد بانک ملت بنام انجمن مهرانه و یا پرداخت آنلایت بابت شرکت در مسابقات فوتسال .  

تبصره)  کسری هر یک از مدارک خواسته  شده در موعد مقرر به منزله انصراف از حضور در مسابقات می باشد.

تذکرمهم)نظر به اینکه بعضی از تیم ها بعد از قرعه کشی از حضور در مسابقات انصراف داده و موجب بهم ریختگی جدول می شوند لذا تیم هایی در قرعه کشی منظور خواهند شد که تا زمان قرعه کشی فیش واریزی مربوط به مسابقات را تحویل داده ویا به همراه داشته وبه انجمن مهرانه ارائه نمایند بدیهی است در زمان قرعه کشی هیچگونه تعهدی از طرف تیم ها مبنی بر واریز هزینه در روزهای بعد مورد قبول نخواهد بود.

5-3)  زمان قرعه کشی روزپنج شنبه مورخه  95/10/9 در ساعت  15  درسالن اجتماعات کلینیک رادیوتراپی مهرانه  برگزار میشود و زمان و مکان  شروع مسابقات در جلسه قرعه کشی اعلام خواهد شد.


4)  امتیازات:

1-4)تیم برنده 3 امتیاز، تساوی 1 امتیاز- بازنده امتیاز نخواهد داشت.

تبصره) در صورتیکه دو تیم یا بیشتر در پایان مسابقات از نظر امتیاز با هم برابر باشند:

1)  به تفاضل گلها مراجعه خواهد شد (کسر گلهای خورده از زده) تیمی که تفاضل گل بیشتر داشته باشد در بالای جدول قرار میگیرد.

2) اگر در این مرحله نیز مساوی بودن تعداد گلهای زده هر تیمی بیشتر باشدبرنده محسوب می شود.

3)  در صورت تساوی مجدد تیمی برنده است که تعداد برد بیشتری داشته باشد .

4)  چنانچه باز هم مساوی بودند به بازی ما بین آنها مراجعه خواهد شد (بازی رو در رو) تیم برنده در بالای جدول قرار میگیرد.

5) در صورت تساوی در تمامی مراحل فوق موضوع در کمیته اجرای مطرح وتصمیمات مقتضی اتخاذ وبه تیمهای زیریط اعلام خواهد شد.

2-4)  مسئولیت ثبت رکورد اخطار ها واخراجی های بازیکنان وکادر همراه به عهده تیم ها وسرپرست تیم های شرکت کننده می باشد ضمنا در کلیه مسابقات دریافت دو کارت زرد که در یک مسابقه منجر به کارت قرمز می گردد خود به خود از مسابقه بعدی همان رده مسابقاتی محروم خواهند بود.

آخرین اخبار
مهر حسینی
1401/05/16