98
  • دانلود اپلیکیشن
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

این تصویر را بارها باید دید و به خاطر سپرد و آموزه زندگی قرار داد

این تصویر را بارها باید دید و به خاطر سپرد و آموزه زندگی قرار داد

این تصویر را بارها باید دید و به خاطر سپرد و آموزه زندگی قرار داد

این تصویر را بارها باید دید و به خاطر سپرد و آموزه زندگی قرار داد

درود بر تو مادر بلند اندیش وحافظ سلامت؛ که با وجود دو کودک خردسال در ورزش صبحگاهی مهرانه حضور می یابی . 

برای ما تنها یک عکس إز تو کافیست که آموزه زندگی مان قرار دهیم و بدانیم که هیچ عاملی نمی تواند تو را از رسیدن به هدفت باز دارد. 

درود بر  تو؛ مادر ورزشکار بلند همت مهرانه

"روابط عمومی انجمن مهرانه"

آخرین اخبار
کمیته بنر انجمن مهرانه
کمیته بنر انجمن مهرانه
1398/02/30
آرزوی من محقق شدن شعار " بی شک فردا مهرانه نامی جهانی خواهد شد " می باشد
خیر مهرانه ای کمیته قلک: آرزوی من محقق شدن شعار " بی شک فردا مهرانه نامی جهانی خواهد شد " می باشد
1398/02/28
مهرانه سرشار از عشق وانسانیت و حس آرامش برای من است
خیر مهرانه‌ای: مهرانه سرشار از عشق وانسانیت و حس آرامش برای من است
1398/02/25
معرفی واحد سایت مهرانه
معرفی واحد سایت مهرانه
1398/02/25