• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

تقدیر و قدردانی از خانواده زنده یاد غلامیان

تقدیر و قدردانی از خانواده مرحوم زنده یاد؛ آقای مسعود غلامیان جهت اهدا هزینه اتاق UPS کلینیک مهرانه

تقدیر و قدردانی از خانواده زنده یاد غلامیان
آخرین اخبار