• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

دیدار مدیر عامل محترم مهرانه با شیخ قدیر از علمای ترکیه و مدیر عامل خیریه کوثر در ترکیه

دیدار مدیر عامل محترم مهرانه با شیخ قدیر از علمای ترکیه و مدیر عامل خیریه کوثر در ترکیه

دیدار مدیر عامل محترم مهرانه با شیخ قدیر از علمای ترکیه و مدیر عامل خیریه کوثر در ترکیه در راستای جهانی شدن مهرانه  
۱۴۰۰/۵/۲۲

🆔:@mehranecharity

آخرین اخبار