• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

تسلیت هیات اجرایی مهرانه شهرستان خدابنده

تسلیت هیات اجرایی مهرانه شهرستان خدابنده

افرادی هستند که در یک جایی از قصه هایمان جا می مانند، اما یاد و خاطرشان در ذهن ما به نیکی باقی می ماند ای عزیز سفر کرده و ای یار دیرین مهرانه عشق و زیبایی ها، می دانیم سبک بالان به سهولت و آسانی پرواز می کنند و پروانه روحشان به سوی اعلی علیین پرواز می کند این پرواز سیر در راه خداست. یاد روز ها و ایام بودنت را عزیز و گرامی می داریم و لحظه های سنگین هجرانت را به سوگ می نشینیم . ما این مصیبت عظیم را محضر خانواده محترم و داغدار، یاوران پر مهر و محبت مهرانه و خادمین عزیز و در  راس آن، جناب آقای مهندس وثوق مدیر عامل محترم و سرکار خانم دکتر مینوش مقیمی رئیس محترم هیات مدیره مهرانه استان از صمیم قلب تسلیت عرض می نماییم.
آخرین اخبار
مهر حسینی
1401/05/16