• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

بنرهای مناسبتی و تاج گل‌های کمیته بنر مهرانه راهی برای اعتلای فرهنگ مهرورزی، نوع‌دوستی و اندیشه زیبا می‌باشد

بنرهای مناسبتی و تاج گل‌های کمیته بنر مهرانه راهی برای اعتلای فرهنگ مهرورزی، نوع‌دوستی و اندیشه زیبا می‌باشد

بنرهای مناسبتی و تاج گل‌های کمیته بنر مهرانه راهی برای اعتلای فرهنگ مهرورزی، نوع‌دوستی و اندیشه زیبا می‌باشد بنرهای مناسبتی و تاج گل‌های کمیته بنر مهرانه راهی برای اعتلای فرهنگ مهرورزی، نوع‌دوستی و اندیشه زیبا می‌باشد.

هزینه‌های حاصل از این امر خداپسندانه، در راستای حمایت دارو و درمان بیماران مبتلا به سرطان صرف می شود.

سفارش هر بنر = امید به زندگی یک بیمار

شماره تماس کمیته بنر در زنجان:
۰۲۴-۳۳۳۲۶۰۳۰
شماره کارت بانک سرمایه در زنجان:
۶۳۹۶۰۷۱۱۰۰۱۰۹۸۷۵

شماره تماس در تهران:
٠٢١٦٦٩٠٨٤٠٣
٠٢١٦٦٩١٣٧٠١
شماره‌ى ملى کارت در تهران:
٦٠٣٧٩٩١٨٩٩٩٠٢١٠٤
آخرین اخبار