• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

خلاصه ی گزارش فعالیت مهرانه، ارسالی به ستاد هماهنگی شبکه های corona

خلاصه ی گزارش فعالیت مهرانه، ارسالی به ستاد هماهنگی شبکه های corona

خلاصه ی گزارش فعالیت مهرانه، ارسالی به ستاد هماهنگی شبکه های corona  

دراین روزها که ایران عزیز با بیماری کرونا درگیر است مهرانه اقدامات ذیل را انجام داده است. 
۱- روزانه حدود ۶۰۰ نفر خیر به دفاتر مهرانه برای انجام کارها در دفاتر زنجان و شهرستانهای تابعه مراجعه می کردند از روز شنبه (۹۸/۱۲/۱۰) مصرانه از خیرین خواسته شده که به هیچ کدام از دفاتر مهرانه مراجعه نکنند و حتما در خانه بمانند.      

۲-دو دفتر از دفاتر ششگانه شهر زنجان (دفاتر بانوان و جذب کمکها) کاملا تعطیل شده اند. 

۳- جمع آوری و شمارش قلک ها  تعطیل شده اند.  

۴- کارمندان در حداقل تعداد و با ساعت کار کمتر در دفاتر حضور دارند 

۵- کمک به بیماران حمایت و درمان با قوت قبلی ادامه دارد.       

٦- معیشت شب عید  خیلی پر بارتر از سالهای قبل انجام خواهد شد. 

خدمتگزار مهرانه: وثوق

شماره تماس دفتر مرکزی مهرانه: 

٣٣٧٨١٩١٢ 
٣٣٧٨١٩١٤
٣٣۷٨١٩١٥

آخرین اخبار