• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

استاد مهدوی نژاد در بازدید از مهرانه

بازدید استاد مهدوی نژاد مدیر موسسه و هیات انصار ولایت یزد و حاج محسن محمدی از ذاکرین مبارک نفس استان یزد از مجموعه کلینیک رادیوتراپی مهرانه

استاد مهدوی نژاد در بازدید از مهرانه

بازدید استاد مهدوی نژاد مدیر موسسه و هیات انصار ولایت یزد و حاج محسن محمدی از ذاکرین مبارک نفس استان یزد از مجموعه کلینیک رادیوتراپی مهرانه

استاد مهدوی نژاد در بازدید از مهرانه عنوان کرد:


"خدمتی که در مهرانه ارائه می شود بی نظیر است، همت خوب مهرانه باید در کشور و بلکه در دنیا الگو و زبانزد شود.

آخرین اخبار