• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

رییس حوزه علمیه زنجان حضرت حجه الاسلام دکتر جعفری:خدمت در مهرانه از سر اعتقاد است

رییس حوزه علمیه زنجان حضرت حجه الاسلام دکتر جعفری: خدمت در مهرانه از سر اعتقاد است/

رییس حوزه علمیه زنجان حضرت حجه الاسلام دکتر جعفری:خدمت در مهرانه از سر اعتقاد است رییس حوزه علمیه زنجان حضرت حجه الاسلام دکتر جعفری:

خدمت در مهرانه از سر اعتقاد است/

حمایت حوزه از مهرانه و مهندس وثوق به خاطر اعتقاد راسخ ایشان به دین و ترویج دین در حوزه پزشکی و خدمت ایشان در این حوزه که از سر اعتقاد است.
خیریه ها میزان معرفت شان از سر احساس است اما مردی به خاطر خدا و آیات الهی و به خاطر اعتقادات الهی  فعالیت پزشکی و اجتماعی می کند و کادر مجموعه ای که هر روز افزایش معرفت دینی و دغدغه دینی داشته باشند و کارشان مخلصانه تر و برای خدا باشد از متولی چنین مجموعه ای است طبیعتا حوزه علمیه چه کسی را سزاوارتر از ایشان می تواند  حمایت کند و چه بهتر که حوزه از چنین کسی حمایت کند.

آخرین اخبار