• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

پروژه ساخت کلینیک مهرانه و مرکز شیمی درمانی با حضور مظفر اجلی مدیر اجرایی مهرانه میانه آغاز گردید.

پروژه ساخت کلینیک مهرانه و مرکز شیمی درمانی با حضور مظفر اجلی مدیر اجرایی مهرانه میانه آغاز گردید

پروژه ساخت کلینیک مهرانه و مرکز شیمی درمانی با حضور مظفر اجلی مدیر اجرایی مهرانه میانه آغاز گردید. "خبر آمد خبری در راه است
خوشتر آن دل که از آن آگاه است."

مژده به تمامی همشهریان و خیرین بزرگوار؛ با سپاس از زحمات مهندس جلوداری و آقای قاسمخانی، نقطه زنی و جانمایی زمین خریداری شده برای  پروژه ساخت کلینیک مهرانه و مرکز شیمی درمانی با حضور مظفر اجلی مدیر اجرایی مهرانه میانه آغاز گردید.
امید است با حمایت تمامی خیرین بزودی شاهد افتتاح این مرکز باشیم.

زمین مورد نظر به متراژ دو هزار متر با همکاری و همیاری شورا و شهرداری میانه انتخاب و هزینه خرید آن توسط خیر بزرگوار جناب آقای نادر رزاقی پرداخت گردیده است.
آخرین اخبار
مهر حسینی
1401/05/16