• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

3248 نفر از شهروندان ساکن شهرستان های تحت پوشش از خدمات سلامت محور مهرانه بهره‌مند شدند

مسئول کمیته شهرستان‌های مهرانه: 3248 نفر از شهروندان ساکن شهرستان های تحت پوشش از خدمات سلامت محور مهرانه بهره‌مند شدند

3248 نفر از شهروندان ساکن شهرستان های تحت پوشش از خدمات سلامت محور مهرانه بهره‌مند شدند مسئول کمیته شهرستان‌های مهرانه:

3248 نفر از شهروندان ساکن شهرستان های تحت پوشش از خدمات سلامت محور مهرانه بهره‌مند شدند

مسئول کمیته شهرستان‌های مهرانه از شرکت 3248 نفر از شهروندان ساکن شهرستان های تحت پوشش به جز مرکز زنجان در کارگاه ها و کلاس های پیشگیری از سرطان با محوریت سرطان سینه، تغذیه سالم، عدم استعمال سیگار و دخانیات در اسفند 97 خبر داد.

"بهروز کاوندی" با بیان اینکه تمامی دفاتر تحت پوشش مهرانه طبق چارت تشکیلاتی نسبت به ارائه خدمت به بیماران مبتلا به سرطان در حوزه دارو، درمان و معیشت (در صورت نیاز) اقدام می کنند، اضافه کرد: در اخرین ماه سال 157 بیمار از کمک های غیرنقدی خیرین مهرانه به ارزش بیش از 49 میلیون تومان بهره مند شده اند.

وی با عنوان "بخش عمده ای از فعالیت های مهرانه در دفاتر توسط خیرین و داوطلبین صورت می گیرد، به ثبت 6381 خیر داوطلب برای خدمت در این مجموعه در شهرستان ها اشاره کرد و افزود: 335 نفر از خیرین به صورت ثابت در اسفند ماه در دفاتر حضور یافته اند. 174 خیر جدید نیز در اسفند ماه 97 جذب گردیده اند.

"روابط عمومی انجمن خیریه مهرانه"
آخرین اخبار
مهر حسینی
1401/05/16