• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

خدمات رایگان درمانگاه شیمی‌درمانی مهرانه به ارزش بیش از 280 میلیون ریال به 55 بیمار در ابهر

در اسفند 97؛ خدمات رایگان درمانگاه شیمی‌درمانی مهرانه به ارزش بیش از 280 میلیون ریال به 55 بیمار در ابهر

خدمات رایگان درمانگاه شیمی‌درمانی مهرانه به ارزش بیش از 280 میلیون ریال به 55 بیمار در ابهر در اسفند 97؛

خدمات رایگان درمانگاه شیمی‌درمانی مهرانه به ارزش بیش از 280 میلیون ریال به 55 بیمار در ابهر

مدیر اجرایی دفتر مهرانه در ابهر از ارائه خدمات رایگان درمانگاه شیمی‌درمانی به ارزش بیش از 280 میلیون ریال به 55 بیمار (در مجموعه با 122 بار مراجعه) طی اسفند 97 در این شهرستان خبر داد.

"عبدالصمد امامی" اضافه کرد: با استقرار پزشک متخصص در این مرکز، 141 نفر از بیماران مراجعه کننده از نقاط دور و نزدیک شهری و روستایی ابهر و شهرستان های همجوار نیز به صورت کاملا رایگان ویزیت شده اند.

وی همچنین در مورد برنامه های سلامت محور مهرانه در حوزه آموزش و پیشگیری نیز عنوان کرد: اسفند 97، 4 کارگاه پیشگیری از سرطان با محوریت آموزش های تئوری و کاربردی تشخیص سرطان سینه و مزایای تغذیه سالم در ارتقا سطح سلامتی تک تک اعضای خانواده و آحاد جامعه برگزار شد که 193 نفر از شهروندان ابهری از خدمات مهرانه بهره مند شدند.

"روابط عمومی انجمن خیریه مهرانه"
آخرین اخبار
مهر حسینی
1401/05/16