• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

70 بیمار مبتلا به سرطان از خدمات مشاوره مرکز رادیوتراپی مهرانه بهره‌مند شدند

70 بیمار مبتلا به سرطان از خدمات مشاوره مرکز رادیوتراپی مهرانه بهره‌مند شدند

70 بیمار مبتلا به سرطان از خدمات مشاوره مرکز رادیوتراپی مهرانه بهره‌مند شدند

مهندس جواد گرانمایه، مسئول کلینیک تخصصی مهرانه شایع ترین مشکلات روانی و روحی بیماران مبتلا به سرطان را افسردگی، اضطراب و اختلال در عملکرد اجتماعی عنوان کرد و گفت: معتقدیم عدم برطرف کردن این موارد سبب کاهش اثربخشی درمان‌های دارویی و مراقبتهای پزشکی می‌شود در نتیجه مهرانه زنجان تمامی بیماران مبتلا به سرطان مرکز رادیوتراپی را تحت پوشش خدمات اختصاصی مشاوره روانشناسی قرار داده است.

وی با بیان اینکه خدمات مشاوره روانشناسی در تمام طول دوره درمان از آغاز دوره‌های شیمی درمانی تا پایان دوره‌های درمان و فاز بهبودی ارائه می‌شود، ابراز کرد: در شهریور 96، 70 بیمار مبتلا به سرطان از خدمات مشاوره مرکز رادیوتراپی مهرانه بهره‌مند شده‌اند.

"روابط عمومی انجمن خیریه مهرانه"
آخرین اخبار