• En

  • En
  • بازدید مجازی از کلینیک تخصصی مهرانه

فعالیت دو ساله دفتر مهرانه در حوزه توزیع قلک های این مجموعه در نقاط شهری و روستایی ماهنشان بررسی شد

فعالیت دو ساله دفتر مهرانه در حوزه توزیع قلک های این مجموعه در نقاط شهری و روستایی ماهنشان بررسی شد

فعالیت دو ساله دفتر مهرانه در حوزه توزیع قلک های این مجموعه در نقاط شهری و روستایی ماهنشان بررسی شد

صبح چهارشنبه 28 تیر 96 در بازدید مسول کمیته قلک از دفتر ماهنشان، مرتضی آدینه، مدیر اجرایی این دفتر مشکلات و موانع پیش روی در حوزه توزیع قلک در شهر ماهنشان را برای مسولین کمیته قلک مهرانه ارایه کرد و گفت: دفتر مهرانه ماهنشان برای نیل به موفقیت مجموعه و هدف کلی تلاش می کند.

وی از مسولان کمیته قلک خواست تا برای سیستماتیک شدن امور مربوط به قلک های توزیع، تخلیه و سفارش گیری شده نسبت به استفاده از نرم افزارهای هدف در دفاتر اقدام کنند.

مینا ارغوانی فرد، مسول کمیته قلک مهرانه نیز بر لزوم ساماندهی مراحل مربوط به توزیع، تخلیه و تبلیغ موثر برای جلب توجه مردم با هدف افزایش درخواست جهت دریافت قلک های مهرانه در مناطق روستایی و شهری سراسر استان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه برنامه های سلامت محور مهرانه در حوزه توزیع میان وعده سالم در بین دانش آموزان باید در دستور کار دفتر مهرانه ماهنشان باشد، توزیع قلک در بین دانش آموزان را گامی نه در جهت جلب مشارکت های مالی بلکه راهکاری برای معرفی این مجموعه در سطح مدارس و اشاعه تدریجی فرهنگ مهردوستی در سطح جامعه اعلام کرد.

وی با بیان اینکه به منظور نظم بخشی به امور مربوط به کمیته قلک و مباحث مربوط به کمک های مالی مردم، ضروری است تا قبوض مربوط به شمارش مبالغ خارج شده از قلک ها و کمک های موردی و ماهیانه مالی مردم در ماهنشان و سایر مناطق دارای دفتر، تفکیک شوند.

حجت نوری، مسول اموال کمیته قلک نیز بر لزوم حفظ و حراست از دارایی های ریز و درشت مجموعه مهرانه در دفاتر انجمن تاکید کرد و از مسولین در شهرستان ها خواست تا نسبت به ثبت قلک های توزیع شده با نام و نشانی دقیق گیرنده حساس بوده و به صورت کاملا هماهنگ با دفتر مرکزی زنجان نسبت به انجام کارهای خیر اقدام کنند.

در پایان نحوه تخلیه و ثبت و بایگانی های مربوط به حیطه قلک با بهره مندی از نرم افزار تعبیه شده  به مسولان ذیربط ارایه گردید. 

"روابط عمومی انجمن خیریه مهرانه"
آخرین اخبار
مهر حسینی
1401/05/16